KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG (LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP ĐIỀU DƯỠNG)

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG

(LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP ĐIỀU DƯỠNG)


 

Tên ngành, nghề đào tạo: Điều dưỡng

Mã ngành, nghề: 6720301

Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp Điều dưỡng

Thời gian đào tạo: 18 tháng


1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Người cao đẳng Điều dưỡng được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở y tế (bệnh viện, phòng khám chữa bệnh…) cơ sở sự nghiệp, sản xuất, theo quy chế tuyển dụng của Nhà nước và của các đơn vị

 

1.2. Mục tiêu cụ thể

a) Về kiến thức

Đào tạo người Điều dưỡng trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về dược để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên ngành; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân

b) Về kỹ năng

- Thực hiện các nghiệp vụ về điểu dưỡng trong phạm vi nhiệm vụ được giao;

- Hướng dẫn về chuyên môn cho các cán bộ điểu dưỡng có trình độ thấp hơn.

c) Về thái độ

- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân;

- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;

- Trung thực, khách quan, có tinh thần học tập vươn lên;

- Cọi trọng kết hợp y - dược học hiện đại với y - dược học cổ truyền.

 

1.3.  Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Người cao đẳng  Điều dưỡng được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở y tế (bệnh viện, phòng khám chữa bệnh…) cơ sở sự nghiệp, sản xuất, theo quy chế tuyển dụng của Nhà nước và của các đơn vị.


2. Khối lượng kiến thức và thời gian của khóa học

- Số lượng mô đun, môn học: 39 môn học

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 75 tín chỉ (1690giờ)

- Khối lượng lý thuyết chuyên môn bắt buộc: 658 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1001 giờ; kiểm tra: 57 giờ

 

 

3. Nội dung chương trình


 

 

 

4. Hướng dẫn thực hiện chương trình

4.1.Các môn học chung được xây dựng theo Quy định của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và của Bộ Giáo dục & Đào tạo:

- Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 3 năm 2017 Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

- Quyết định số 05/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng 2 năm 2008 Ban hành chương trình môn học Tin học dùng cho các trường trung cấp, trình độ cao đẳng.


4.2. Xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa

Ngoài đi thực tế ngành, thực tập tốt nghiệp; mỗi năm học tổ chức từ 1 đến 2 tuần cho sinh viên đi hoạt động ngoại khóa: đi thăm quan các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc; các trung tâm dược, khoa dược tại các bệnh viện cấp tỉnh hoặc tương đương.


4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun

 

Trung bình kiểm tra = (Trung bình KTTX+ KTĐK x 2)

                                    3

Trung bình môn học = Trung bình kiểm tra x 0,4+ Điểm thi x 0,64.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

Sinh viên phải thi tốt nghiệp hoặc làm khóa luận tốt nghiệp. Tùy điều kiện cụ thể của khóa học, hiệu trưởng sẽ quy định tiêu chuẩn sinh viên được làm khóa luận tốt nghiệp.


4.4.1. Nội dung và thời gian thi tốt nghiệp

a) Thi môn Chính trị

Thi môn Chính trị được tổ chức theo hình thức thi viết với thời gian 90 phút ở trình độ trung cấp, 120 phút ở trình độ cao đẳng hoặc thi trắc nghiệm với thời gian từ 45 phút đến 60 phút.

b) Thi môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

Thi môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp được tổ chức theo hình thức thi viết hoặc trắc nghiệm với thời gian thi không quá 180 phút hoặc thi vấn đáp với thời gian cho 1 thí sinh là 40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời.

c) Thi môn Thực hành nghề nghiệp

Thi môn Thực hành nghề nghiệp được tổ chức theo hình thức làm bài thực hành kỹ năng tổng hợp để hoàn thiện một phần của sản phẩm hoặc một sản phẩm dịch vụ, công việc. Thời gian thi thực hành cho một đề thi từ 1 đến 3 ngày và không quá 8 giờ/ngày; thời gian thi cụ thể đối với từng ngành, nghề do hiệu trưởng quy định và được công bố trước kỳ thi ít nhất là 5 tuần.


4.4.2. Người học được công nhận tốt nghiệp khi đủ các điều kiện sau:

a) Điểm của mỗi môn thi tốt nghiệp phải đạt từ 5,0 trở lên hoặc điểm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp có điểm đạt từ 5,0 trở lên theo thang điểm 10;

b) Không trong thời gian: bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

c) Hoàn thành các điều kiện khác theo quy định của Nhà trường;

d) Trường hợp người học có hành vi vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật chưa ở mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hiệu trưởng sẽ tổ chức xét kỷ luật trước khi xét điều kiện công nhận tốt nghiệp cho người học đó.


4.4.3. Trường hợp người học bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn, hết thời gian bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật ở mức bị buộc thôi học thì được hiệu trưởng tổ chức xét công nhận tốt nghiệp.


4.5. Các chú ý khác

Thực tế ngành và thực tập tốt nghiệp được tổ chức vào kỳ cuối cùng, sau khi sinh viên đã học xong và đạt tất cả các môn học, mô đun quy định. Cơ sở, địa bàn thực tế là các cơ sở sản xuất thuốc, các bệnh viện, Trạm y tế điểm của Nhà trường. Không tổ chức kiểm tra kết thúc hai môn học này mà yêu cầu mỗi sinh viên làm Báo cáo Thực tập theo chủ đề do giáo viên hướng dẫn, kết hợp với điểm hoàn thành và điểm chấm “Nhật ký thực tập” tốt nghiệp của sinh viên.

 

 Tin khác

Bình luận


Đăng ký học trực tuyến

  • GửiFanpage

Bản đồ

1
Bạn cần hỗ trợ?